Under 18 år?

Minimiålder

För att ingå ett kontrakt behöver du vara minst 18 år och därmed är detta minimiåldern för att resa med oss på egen hand. Om du reser med din föräldrar eller förmyndare gäller inte detta. Undantag kan dock göras för minderåriga ner till 16 år genom att skicka en fullmakt i samband med bokningen. Utan dokumentet kan vi dock inte acceptera en minderårig deltagare, trots genomförd betalning etc.

Alkoholservering

Utanför Norden är det väldigt vanligt att ålderkontrollen, i samband med alkoholservering, inte är så strikt. Detta är mycket pga stora kulturella skillnader, men även för att regelverket ser annorlunda ut i andra länder. Genom fullmakten lägger du som förälder ansvaret på den minderåriga att hantera rådande alkoholförhållanden på resmålet.

Skicka fullmakt

Skriv ut och fyll i PDF-filen nedan och var noga med att få med både en signatur och ett photo av förmyndarens ID eller pass. Vänligen posta sedan detta till adressen angiven längst need i dokumentet.

Download Printable PDF

Kontakta oss

Volleytours UG
HRB 227932
Jörgen Ankersgatan 20
SE21145 Malmö
Sweden
© 2018 David & Goliat AB. All Rights Reserved.

Search