Resevillkor

Resevillkor för Volleytours.com

Vänligen läs igenom våra resevillkor för paketresor i samband med din bokning. Du kan enkelt ladda ned de fullständiga villkoren i PDF-form. Om du känner dig obekväm med att läsa den formella engelskan, i resevillkoren, ber vi dig kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så att vi kan hjälpa dig.

Vad gäller om jag vill avboka min resa?

Resenärens avbokning av resan måste skriftligen per epost. Meddelande om avbokning skickas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du som resenär har alltid rätten att avboka din resa, men arrangören har även rätt till kompensation för eventuella kostnader som avbokningen orsakat. Arrangören har rätt att i sina särskilda villkor ange skäliga standardavgifter för avbokningar, baserade på tidpunkten för avbokningen. Arrangören ska, på begäran av resenären, kunna förse hen med en skriftlig uträkning av avbokningskostnaden.

  • Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa ska resenären betala 10% av resans pris.
  • Vid avbeställning 60 till 31 dagar före avresa ska resenären betala 25% av resans pris.
  • Vid avbeställning 30 dagar till 15 dagar före avresa ska resenären betala 50 % av resans pris. 
  • Sker avbeställningen senare än 15 dagar före avresa ska resenären betala hela resans pris.

Kan jag ge min bokning till någon annan?

Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

När och hur mycket måste jag betala?

När du bokat din resa skickar arrangören en bekräftelse per epost och/eller en faktura med en specifikation på vad du bokat. På fakturan är all nödvändig betalningsinformation angiven samt vilken betalningtid som gäller för din bokning. En standardfaktura har 30 dagar, men detta kan variera beroende på när och vad du bokar. Om du har frågor angående fakturan eller betalningen för din resa ber vi dig kontakta oss omgående.

© 2018 David & Goliat AB. All Rights Reserved.

Search